Kielce v.0.8

Fotografia
Wszystkie dzieci świata - Konkurs Fotograficzny

 drukuj stron�
Fotografia
Wys�ano dnia 19-02-2007 o godz. 16:43:04 przez pala2 20183

''Wszystkie dzieci świata'' Pacanów 2007 to tytuł I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie.

Tematem konkursu jest przedstawienie autorskiego portretu życia dziecka, jego szczęśliwych i trudnych chwil we współczesnym świecie. Prace można nadsyłać do 15 maja 2007 roku.

---------------------------------------
REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

2. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Tematem konkursu jest przedstawienie autorskiego portretu życia dziecka, jego szczęśliwych i trudnych chwil we
współczesnym świecie.

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.

5. Technika prac dowolna, zalecane naświetlenie na papierze fotograficznym.

6. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć lub zestawów zdjęć.

7. Wymagania techniczne:
ˇ zdjęcia - format minimalny 24 x 30 cm, w innych przypadkach powinien być zachowany wymiar boku krótszego 24 cm
ˇ zestaw - maksymalna całkowita powierzchnia
zestawu: 70 cm x 100 cm, fotografie w zestawach winny być ponumerowane w/g kolejności prezentacji.

8. Prace niepodklejone, podpisane (imię nazwisko, adres, telefon, email) wraz z kartą zgłoszenia i potwierdzeniem dokonania
opłaty za udział w konkursie należy dostarczyć do ECB w Pacanowie najpóźniej do dnia 15 maja 2007 r.
Prace powinny być zapakowane w usztywnione opakowanie. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu lub w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia ze strony autora.
Prace należy przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów.

9. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie:
a. Mariusz Wideryński - Prezes Zarządu Głównego ZPAF
b. Andrzej Borys - Prezes ZPAF O/ Świętokrzyski
c. Paweł Piersciński - ZPAF O/ Świętokrzyski
d. Józef Żurek - przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
e. Robert Gwóźdź - przedstawiciel Organizatora

10. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody.

11. Posiedzenie Jury odbędzie się do dnia 30 maja 2007 r.

12. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody:
a. nagroda główna - medal ZPAF Okręgu Świętokrzyskiego
oraz 2500 zł;
b. miejsce I - 1500 zł;
c. miejsce II - 1200 zł;
d. miejsce III - 1000 zł.

13. Jury zastrzega możliwość innego podziały nagród, przy czym całkowita pula nie ulegnie zmianie.

14. Wyniki oceny Jury zostaną ogłoszone w dniu 1 czerwca 2007 na stronie internetowej Organizatora http://www.pacanow.eu

15. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac zostaną powiadomieni o werdykcie listownie.

16. Wręczenie nagród nastąpi 15 czerwca 2007 w trakcie otwarcia pokonkursowej wystawy w Pacanowie.

17. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane łącznie na trzech wystawach: w Pacanowie, w Kielcach i w Krakowie.

18. Nagrodzone zdjęcia przechodzą na własność organizatora, co jednocześnie oznacza przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich z prawem ekspoatacji w każdym obszarze.

19. Zdjęcia nienagrodzone po zakończeniu cyklu ekspozycji zostaną zwrócone autorom.

20. W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu oraz w
prasie, telewizji i internecie.

21. Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł, płatna przelewem na konto Organizatora: Europejskie Centrum Bajki im.
Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/ Pacanów, nr konta: 21 8517 0007 0040 0400 0172
0007

22. Każdy z uczestników konkursu otrzyma katalog, który zostanie wydany po jego zakończeniu.

23. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

24. Kontakt: Joanna Wojtyś, e-mail: foto@pacanow.eu, tel/ fax 041/ 37 65 088

Strona Organizatora: www.pacanow.eu
Pobierz Regulamin i Kartę Zgłoszenia.


Komentarze

Error connecting to mysql